BG   EN   UA   RU

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

Защо и как да запиша детето си в българско училище?

Полезна информация за родителите от Украйна

Какво е важно да знам за българската образователна система?

Какво е важно да знам за българската образователна система?

Попълвам специално заявление за прием

За да подадете заявление, е необходимо да сте регистрирани за временна или международна закрила.

То може да бъде изтеглено от националния портал за Украйна на този адрес: https://ukraine.gov.bg/ua/education/

Може и да бъде попълнено на място в Регионалното управление на образованието (РУО). Това са образователните власти по места. Такива има във всички 28 областни градове в България: София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Добрич и др.

Къде са регионалните управления на образованието (РУО)?

СПИСЪК НА РУО 

МАПИНГ СИСТЕМА

Подавам заявлението в РУО в моята област

Това може да стане на място или по имейл. По-добре обаче е да отидете на място, за да обясните на експертите там в повече подробности за образователния път на детето Ви.

В рамките на седем дни след подаване на заявлението Вашето дете ще бъде насочено към конкретно училище според адреса ви, профила на детето и възможностите на образователната система. Информацията ще получите на място в РУО, по телефона или по имейл (не забравяйте да уточните това с експертите – важно е да попълните коректни данни за контакт).

Отивам в училището, определено от РУО

Ако детето Ви не разполага с диплома за завършен клас от Украйна:

  • То ще бъде записано по възраст в съотвения клас, ако е до 4-и клас;
  • Училищна комисия, назначена от директора, ще определи класа му след събеседване с детето и с Вас. В този случай, детето ще трябва след записване в рамките на учената година да държи изпити и за предишния клас от този, в който е записано.

Ако детето Ви разполага с диплома за завършен клас от Украйна, ще бъде записано след признаването й.

  • За класовете от първи до шести това става от директора на училището.
  • За класовете от седми до 12-и трябва да подадете молба отново в регионалното управление на образованието.

Здравни изисквания към детето ми

За безопасността на децатa в училище българските здравни власти изискват задължителни ваксинации от всички ученици.

Здравни документи ще ви бъдат изисквани от директора на училището, когато отидете да запишете детето си след насочването от регионалното управление.

Как да осигуря документи за ваксинационния статус на детето ми?

Потърсете ваксинационните документи от Украйна

Ако не носите ваксинационните документи на детето си, опитайте да се свържете с Вашия семеен лекар в Украйна. Той може да Ви изпрати електронно необходимите документи.

Ако нямате връзка със семейния си лекар, можете да потърсите помощ от друго медицинско лице в Украйна или от посолството.

Ако не успеете да се сдобиете с документите от Украйна, не се тревожете. Българските здравни власти са изготвили кратък и безопасен ваксинационен цикъл, който се прилага на децата без данни за предишни ваксини.

Отидете при лекар, който да изготви индивидуален ваксинационен план на детето Ви

Ако детето има личен лекар в България, той ще разгледа ваксинационните документи, ако разполагате с такива, и ще изготви индивидуален ваксинационен план.

Ако нямате личен лекар, това ще направят лекари в Регионалната здравна инспекция. Това са здравните власти по места.

Къде са регионалните здравни инспекции?

Контактите на всички регионални здравни инспекции са достъпни на националния портал за Украйна: https://ukraine.gov.bg/bg/health-information/

 

След записване в училище

Детето Ви има право на допълнително обучение по български език. Подайте молба в свободен текст до директора за организирането на такова обучение.

Още преди това детето Ви може да започне да се подготвя чрез тези безплатни учебници.

Свържете се с Български Червен кръст, от където ще получите подкрепа за купуване на учебни пособия.