Записване в училище

Петгодишните деца е необходимо да бъдат записани в предучилищно образование, което продължава една година и може да бъде предоставено в детска градина или училище. Обикновено, децата постъпват в първи клас на 6 или 7 г. Всички деца в задължителна учебна възраст – независимо от техния статут – имат право на достъп до безплатно основно и средно образование в България.

 

Учебната година започва на 15 септември или ако е почивен ден, на първия работен ден след това.

Процедурата по записване на деца с бежански и хуманитарен статут в предучилищно или училищно образование зависи от наличието на документи за предишно образователно ниво.

  • Ако децата са между първи и шести клас, посещавали са училище в страните си по произход и имат диплома, издадена от образователна институция в страната по произход, техните родители трябва да внесат преведено копие от дипломата и попълнено заявление за записване в училище по техен избор. Училището може да отхвърли заявлението, ако няма достатъчно свободни места в класовете. Това означава, че е възможно да се наложи внасяне на заявление в други училища. Ако детето има диплома за клас между 7-ми и 12-ти, заявление за записване се подава в Регионалното управление на образованието. Деца до шести клас не е нужно да преминават допълнителни изпити през учебната година. Децата в седми клас трябва да положат изпит по български език, а тези между осми и 12-ти клас трябва да преминат в допълнение към изпита по български език и изпити по още няколко училищни дисциплини, включително история, литература и география.
  • Ако детето не разполага с диплома от страната си по произход, родителите подават молба за записване в Регионалното управление на образованието. Тази институция насочва детето към конкретно училище с препоръка за класа, в който то да бъде записано. След разговор с детето комисия в самото училище взема крайното решение за конкретния клас и паралелка, в която детето да се включи. Детето не може да бъде записано в клас, който е с три години по-нисък от този, съответстващ на възрастта му. Записването е възможно през цялата учебна година с изключение на последните 45 дни. Децата от първи до четвърти клас са освободени от валидиране на предишни знания. По-големите деца трябва валидират знания по всички предмети за предходния клас от този, в който са записани, до края на учебната година. Имат право да прехвърлят валидирането на максимум три предмета за следващата година.

Допълнително обучение по български език

Децата със статут на бежанец или хуманитарен статут имат право на допълнителни часове по български език в училище. Необходимо е родителят да напише заявление до директора на училището. Комисията, разговаряла с детето при постъпване, преценява необходимостта от допълнително обучение по език. Ако има достатъчен брой желаещи, се сформира група в рамките на училището, а ако не – децата се насочват към друго близко училище.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук