Здраве

ТЕЛЕФОН 112 – СПЕШНА ПОМОЩ

Имате право на безплатна спешна медицинска помощ в животозастрашаващи ситуации без значение дали сте платили или не своите здравни осигуровки.

Наберете номер 112 при спешни случаи, свързани със здравословно състояние, при пътни инциденти, пожари и др. Обаждането е безплатно, а номерът е идентичен в цяла Европа. Възможно е да говорите с оператор на английски език.

 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук