Жилище

  • Лицата, регистрирани за временна закрила, могат да сключат договор за наем без ограничения. Не е необходимо тя да бъде нотариално заверена, но е достатъчно да се изготви в редовна писмена форма и да бъде подписана от наемодателя и наемателя. Ако има няколко наематели, препоръчително е всички те да бъдат описани в договора като наематели с право на ползване на имота. Наемателите не плащат данък, данъкът се плаща от наемодателя. Наемодателят трябва да попълни, подпише и нотариално завери декларацията, така че наемателите да могат да променят адреса, да се регистрират в полицията и да се регистрират на новия настоящ адрес. Ако използвате услугите на агенция или брокер, за да намерите място за живеене, ще трябва да платите комисионна на тази агенция при сключване на договор за наем.
  • Наемането на апартамент е най-предпочитаният вариант за настаняване сред бежанците. За да направите това, трябва да намерите жилище (апартамент или къща) и да подпишете договор за наем със собственика на имота.
  • Обикновено при подписване на договора трябва да платите наема за първия месец и депозит, равен на месечния наем.
  • Не забравяйте, че трябва да плащате отделно за месечните разходи за ток, вода, отопление (ако е осигурено централно), които могат да варират значително в зависимост от имота. Попитайте наемодателя си за средната месечна сума, за да покриете всички сметки за комунални услуги.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук