Пътуване до Украйна

Директивата за временната закрила дава възможност да се върнете доброволно и осигурява мерки, които са приложими след изтичането на срока на временната закрила. Ако се налага да се върнете в Украйна за кратко време, например за да посетите семейството си, да вземете документи или да спасите членове на семейството, не губите статута си на временна закрила. Кратките посещения в Украйна не следва да бъдат считани от държавите от ЕС за решение да се завърнете доброволно преди изтичането на срока на временната закрила. Това означава, че кратко пътуване до Украйна не следва да води до отмяна на разрешението за пребиваване и загуба на правата, свързани с този статут.

Най-краткият маршрут от България до Украйна минава през Румъния. Посолството на Украйна в България публикува информация (виж. тук) че украинците могат да пътуват до дома през Румъния с всеки валиден национален документ за самоличност. По хуманитарни причини румънската гранична полиция позволява на украински граждани, напуснали Украйна след 24 февруари 2022 г, прекрачете румънската граница за транзит до Украйна без валиден документ за пътуване в чужбина (чужд паспорт) и без виза, ако те представят на границата на входа от България в Румъния един от следните други валидни документи:

  • Паспорт на стар гражданин на Украйна;
  • Паспорт на гражданин на Украйна с електронен носител (лична карта);
  • Небиометричен паспорт на гражданин на Украйна за пътуване в чужбина (включително бележка за удължаване на валидността);
  • Акт за раждане;
  • Деца, чиито данни са вписани в паспорта на един от родителите.

Граждани на Украйна, които нямат нито един от горните документи, имат разрешение от румънските власти да влязат в Румъния за транзит до Украйна – директно или през Молдова – само въз основа на обичайния документ за пътуване на детето, или въз основа на удостоверение за връщане, издадено от посолството на Украйна в България (т. напр. пасаван), включително стара проба, без да е необходима виза или друго разрешение.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук