Придобиване на шофьорска книжка

В случай че не притежавате шофьорска книжка от своята страна на произход, е небходимо да завършите шофьорски курс. За придобиване на основния тип шофьорска книжка – категория B (която позволява управление на лек автомобил) курсът продължава между един и три месеца в зависимост от интензивността, като включва както теоретична, така и практическа подготовка.

 

След завършване на курса кандидат-шофьорите полагат официален държавен изпит, който също включва теоретична и практическа част. Изпитът може да бъде положен на български или на английски език.

 

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук