Добре дошли в микросайта UKRAINE.refugee.bg

info

Микросайтът UKRAINE.refugee.bg се поддържа от Български съвет за бежанци и мигранти и е насочена към лицата от Украйна, регистрирани за временна закрила в България.

 

Платформата предоставя актуална и синтезирана информация за правата и задълженията на лицата с предоставена международна закрила в България, информация за жилищно настаняване, работа, образование, здравеопазване, социално подпомагане и други теми.

 

Платформата предоставя също информация за организациите на територията на страната, които работят с бежанци.

С Решение № 95 от 1 февруари 2023 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г. Приетото решение е в съответствие с Решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

 

С Решение – № 96, касаещо утвърждаването на образците на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, срокът на валидност на регистрационните карти на чужденците с предоставена временна закрила, изтичащ до 24 февруари 2023 г., се удължава до 31 март 2023 г.

Компас за бежанци
Задайте въпрос тук