BG   EN   UA

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

Как, къде, какво: Първи стъпки на бягащите от войната в Украйна

НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА ЛИНИЯ: 02 90 55 555 и +380 322 465 075

 • За облекчаване на ситуацията в България е одобрена процедура за незабавно получаване на статут на ВРЕМЕННА ЗАЩИТА, която се предоставя на гражданите на Украйна на границата, след съответната проверка от граничните служби.

  ВАЖНО: Придобиването на временна закрила не ограничава хората, бягащи от войната в Украйна, да напускат територията на България по всяко време, нито ги лишава от предишно гражданство (украинско или друго). 

  Така всеки, който влезе в България, трябва да реши дали иска да избере една от следните опции:

  • Да пребивава на територията на България при безвизов режим с украински документ, както следва: украински документ за самоличност, паспорт, акт за раждане, други;
  • За кандидатстване и регистрация за временна закрила на следните точки: вижте картата тук: https://ukraine.gov.bg/issuance-of-temporary-protection/
  • За кандидатстване за международна закрила – това става с мобилните екипи на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и съответните й звена, като трябва да се има предвид, че процедурата отнема минимум 3 месеца.
 • Временна закрила се предоставя за срок от 1 година. От момента на получаването му гражданите имат следните права:

  • достъп до здравеопазване – Спешна помощ; право на ваксинация по специално изготвен имунизационен календар за деца, съобразен с този на Украйна (ваксинации се правят във всяка РЗИ); равни права с българските граждани на достъп до медицинска помощ, ако са от уязвими групи; здравен контрол и превенция;
  • достъп до образование – всички деца имат достъп до училище и детски градини в края на цикъла на ваксинация по българския календар. Регистрацията става в съответното РУО на МОН. Извършва се индивидуална оценка на образователните потребности при записване в съответното училище/детска градина;
  • достъп до пазар на труда – без допълнителни разрешителни, освен за лицензирани професии, които изискват привеждане в съответствие с националните изисквания; достъп до услугите на Бюрата по труда – информация за работа, насочване и други;
  • възможност да отворите своя собствена банкова сметка;
  • достъп до правна помощ;
  • един път социално подпомагане в размер на 375 лв., която се дава на всяко лице от рисковата група;
  • личен номер на чужденец;
  • в случай че не е поискан статут на временна закрила на границата, украинските граждани могат впоследствие да кандидатстват на някое от следните места: https://ukraine.gov.bg/issuance-of-temporary-protection/#map
   

На ГКПП „Дунав мост” и „Дуранкулак” се извършва граничен контрол, проверяват се документи и е възможно издаване на документ за незабавен статут на временна закрила. Първа помощ може да бъде оказана на място при медицински нужди на посетителите. На място има и разпределителен пункт, където всеки може да получи хуманитарна помощ, храна, санитарни материали.

Осигурени са транспорт (при необходимост), настаняване, информация и формуляри за различни услуги.

Поради извънредната ситуация влизането на хора, бягащи от войната в Украйна, е разрешено и на тези, които:

 • имат стар паспортен формат без биометрични данни:
 • има лична карта;
 • притежават шофьорска книжка;
 • притежават акт за раждане – за деца до 14г
 • не разполагат с никой от посочените документи, но имат други официални документи, които указват тяхната самоличност – например: удостоверения, пропуски, дипломи, членски карти, банкови карти, трудови книжки, документи за собственост и други подобни;
 • нямат абсолютно никакви документи – по изключение и след проверка от служители на Гранична полиция.

Гореща линия: 02 90 55 555 и +380 322 465 075

Тук https://ukraine.gov.bg/bg/evacuation/ ще разберете как да получите помощ за евакуация от Украйна

Кризисна линия на Министерството на външните работи:
телефон:+35929482404
crisis@mfa.bg

Посолство на Украйна в България

Гореща линия на Посолството на Украйна в България – +359 878 015 102
Работно време: ВСЕКИ ДЕН ОТ 9 ДО 21 ЧАС

Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна

 • Украински граждани, пребивавали в Украйна преди 24 февруари 2022 г. и членове на техните семейства;
 • Граждани на други трети държави (различни от Украйна) и лица без гражданство, които са се ползвали от международна закрила или друг еквивалентен вид национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г., и членовете на техните семейства;
 • Лица с чуждо гражданство или без гражданство, напуснали територията на Украйна в резултат на военните действия и влезли и останали на територията на Република България
 • Процедурата отнема от 5 до 15 минути и временна закрила се предоставя незабавно
 • Временна закрила се предоставя след устно искане до „Гранична полиция“, Държавна агенция за бежанците или други органи на МВР (миграция, полиция), на лица, които отговарят на условията по-горе.
 • Право да останете на територията на Република България;
 • Право на писмена информация на разбираем език за правилата и условията на временната закрила;
 • Ако Ви бъде предоставена временна закрила, получавате:
  – Право на регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила – за срока на закрилата;
  – Право на събиране със семейството си;
  – Право на труд и професионално обучение;
  – Право на образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата до 6 годишна възраст.
  – Право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
  – Право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък, които се изплащат на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването. Периодът на действие на програмата се предвижда да е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г.
 • Право на социално подпомагане;
 • Право на медицинска помощ при спешни състояния.
  – Хора от уязвими групи – деца до 18 години, непридружените деца, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, възрастните хора и хората с увреждания, тежки здравословни проблеми, психични разстройства жертви на трафик или понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като български граждани;

От 15 март 2022 г българското правителство започна да внедрява нова система за регистрация за временна защита на хора, изселени от Украйна. Новите места ще бъдат предоставяни всеки ден, заедно с текущото обучение на допълнителен персонал и разполагането на ново оборудване. Приоритетът на внедряването се основава на броя на разселените хора от Украйна, които в момента са настанени на различни места в страната, както и на статистиката за „горещите точки“ на гранично-пропускателни пунктове и жп гари. Картата по-долу ще се актуализира ежедневно, за да отразява въвеждането на всички нови служби за регистрация за временна закрила.

Регистрационните служби за временна закрила на територията на България са видими в Мапинг системата.

Медицинска грижа за хора, пристигащи от Украйна, които имат статут на временна закрила в България

Лицата с предоставена временна закрила от уязвима група ползват необходимото им медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани.

Лицата от уязвима група са: малолетните или непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

Статутът за предоставена временна закрила се удостоверява с регистрационна карта на чужденец, издадена от Държавната агенция за бежанците (чл. 41, ал. 1, т. 5 от ЗУБ).

 • ХИВ е вирус на човешкия имунен дефицит, който отслабва имунната система на човека и тя става уязвима към всяка инфекция, с която един здрав организъм би се преборил без проблем. ХИВ инфекцията се развива непрекъснато и без симптоми. Крайният стадии на ХИВ инфекцията се нарича СПИН (синдром на придобита имунна недостатъчност).

  Заболяването се предава от човек на човек. Вирусът се съдържа в повечето телесни течности на инфектирания човек, но единствено в кръвта, спермата, вагиналния секрет и кърмата има достатъчно количество вируси, за да се осъществи заразяването. Инфектиране с ХИВ можеш да стане при директен контакт с някоя от тези течности на човек – носител на вируса. Основните пътища за предаване на инфекцията са три: сексуален, кръвен и вертикален (от майка на нейното дете).

  Всички желаещи да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране към РЗИ.

Туберкулозата е сериозно инфекциозно заболяване, което се предава от човек на човек по въздушно капков-път. Причинява се от туберкулозни бактерии и засяга предимно дихателните органи. Туберкулозата е лечимо заболяване. Лечението продължава сравнително дълго – минимум шест месеца, и изисква задължително спазване на всички препоръки на лекаря. Симптомите са: кашлица, продължаваща повече от 2 седмици, болка в гръдния кош, отделяне на кръв с храчките, слабост или лесна умора, загуба на тегло, безапетитие, повишена телесна температура, нощни изпотявания.

Инфекцията се предава от болни с белодробна туберкулоза, които отделят туберкулозни бактерии. Хората в близък контакт могат да се заразят при дишане на въздух, съдържащ тези бактерии, при кихане, кашляне или отделяне на храчки от пациента. Особено уязвими от близкото обкръжение на болните са децата, възрастните хора над 65 години и лицата с нарушени защитни сили на организма (хроничен стрес, недостатъчно и непълноценно хранене, с алкохолна и наркотична зависимост, инфекция с вируса на ХИВ, съпътстващи хронични заболявания и др.

Има риск от заболяване при близък контакт с човек, болен от туберкулоза на дихателните пътища, ако не сте ваксинирани срещу туберкулоза, прекарвате продължително време в затворени пространства с много хора, съпротивителните сили на организма са отслабени, имате алкохолна и наркотична зависимост, съпътстващи хронични заболявания, сте носители на вируса на ХИВ.

В условията на кризисни ситуации, тези рискове се увеличават.

Диагностика и лечение за туберкулоза се провежда в областните лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза.

Хепатитът е заболяване, причинено от вирус. От петте различни хепатитни вируса (A, B, C, D и E), само B и C могат да станат хронични, причинявайки продължително заболяване и тежко увреждане на черния дроб. Експертна оценка на 15 милиона души в Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО) живеят с хронична инфекция с хепатит B и 14 милиона са заразени с хепатит C. Основните пътя на предаване на тези инфекции са три: полов, кръвен и вертикален (от майката към детето й). Изследванията за хепатит В и хепатит С се провеждат в лабораториите на РЗИ (Регионална здравна инспекция).

В България се прилагат ваксини срещу 11 остри заразни болести със значение за личното и общественото здраве. Това са туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит тип Б, хемофилус инфлуенце тип Б, пневмококи, морбили, епидемичен паротит и рубеола.

Имунизациите срещу посочените заболявания са задължителни за всички деца в страната, като поставянето на ваксините се извършва съгласно Националния имунизационен календар.

Задължителните имунизации в Република България са сходни с имунизациите, които се прилагат в Република Украйна.

Налице са обаче няколко основни разлики:

 • В Украйна не се прилага имунизация срещу пневмококи;
 • В Украйна се прилага жива и убита полиоваксина, а в България – само убита полиоваксина;
 • В Украйна се прилагат по-малко на брой приеми на ваксина срещу коклюш;
 • В Украйна се прилагат по-малко на брой приеми на ваксина срещу тетанус и дифтерия;
 • В Украйна се прилагат по-малко на брой приеми на ваксина срещу хемофилус инфлуенце.

Посочените разлики, както и фактът, че през последните години постигнатият имунизационен обхват срещу изброените заболявания и в двете държави е под необходимото ниво от 95%, което да гарантира, че няма да възникнат епидемични взривове и епидемии от ваксинопредотвратими заразни болести, налага необходимостта всички деца с липсващи данни или с непълен имунизационен статус да бъдат ваксинирани.

За целта лекар от регионалната здравна инспекция, на територията на областта, в която ще пребивавате Вие и детето Ви или общопрактикуващия лекар, който ще изберете за Вашето дете ще изготви индивидуален имунизационен план за необходимите имунизации по вид ваксина и брой приеми. За целта е необходимо да носите всички налични медицински документи, удостоверяващи поставените до момента ваксини на Вашето дете.

Право на имунизации има всяко дете от Украйна, получило временна закрила в Република България, удостоверено с получения Личен номер на чужденец.

Имунизациите са необходими и за посещение на Вашето дете в детска ясла, детска градина или в училище, без които това е невъзможно.

Обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст в български държавни и общински детски градини и училища

 1. Заявления за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища се подават в 28-те регионални управления на образованието (РУО) в областните градове в страната.
 2. Заявленията се приемат на място в РУО или на електронен адрес, посочен на сайта на РУО, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика може да подава заявление за приемане в държавните и в общинските детски градини и училища и по електронен път.
 3. На видно място на сайта на РУО са оповестени:

– образецът на заявлението от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика (Приложение);

– телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приемането и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища.

 1. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за приемане и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се осъществява след:

– предоставен статут за закрила;

– предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

 1. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

– насочване от началника на РУО на детето или ученика за приемане и обучение в съответната детска градини или училище;

– представен в детската градина или училището медицински документ на детето или ученика съгласно изисквания на Министерството на здравеопазването;

– провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

 1. След записване на детето или ученика в определена група на детската градина или определен клас на училището директорът осигурява:

– допълнително обучение по български език като чужд;

– психологическа подкрепа при необходимост, както и други дейности за обща подкрепа за личностно развитие, на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище;

– допълнителна подкрепа за личностно развитие при необходимост на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище, включително ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

За извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и за предоставяне на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности директорът на детската градина или училището може да потърси съдействие и от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Oбразец на заявлението за постъпване на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила, в българска детска градина или училище

Kоординати на РУО

Платформата “е-просвета” стартира украинска „класна стая“, специално за децата от Украйна. Над 160 е-четими варианта на учебници до 11. клас на украински език от днес са налични в платформата и могат да се ползват безплатно.

Вижте наличните учебници тук.

Осигурен е достъп до учебниците на едно от водещите издателства на детска и учебна литература в Украйна – „Ранок“. Инициативата е съвместно с Европейската асоциация на издателите на учебници (EEPG) за подпомагане на украинските деца и техните семейства. Достъпът до учебниците ве-просвета” не изисква регистрация и става бързо през специално създадената страница “За УКРАЙНА“.

Всички учители и родители, ангажирани с обучението на украинските деца, могат да се възползват безвъзмездно и да улеснят работата си.

От началото на март „Просвета“ предлага безвъзмездно познавателни книжки и учебници за всички деца, бягащи от войната в Украйна, които се запишат в български детски градини или училища през настоящата учебна година. За да бъдат поръчани, е необходимо представител на учебното заведение да изпрати имейл на za_mir@prosveta.bg или се свържете с представител на „Просвета“ за съответната област. Контакти ТУК.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с тях на prosvetaoffice@prosveta.bg.

Българската образователна платформа е-просвета вече разполага с украинска „класна стая“, специално за децата от Украйна.

Над 160 е-четими варианта на учебници до 11. клас на едно от водещите издателства на детска и учебна литература в Украйна – „Ранок“, от днес са налични в платформата и могат да се ползват безплатно.

Достъпът до учебниците в е-просвета не изисква регистрация и става бързо през специално създадената страница „За УКРАЙНА“.

БРОШУРИ

ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ